top of page

מחקרים בפעולה

במסגרת המעבדה נערכים בו זמנית מחקרים רבים (למעלה מ-15 כל שנה). בחלק זה מוצגים המחקרים הנערכים כעת במימון קרנות חיצוניות ומחקרי דוקטורט שעומדים לפני סיום

המעבר לעולם העבודה של סטודנטים ערבים- במימון משרד המדע הטכנולוגיה והחלל. מחקר אורך בשיתוף ד"ר האלה חבאיב חברת המעבדה וסגל בכיר במכללת אל קאסמי וד"ר יוליה ליפשיץ מהאוניברסיטה העברית

המעבר לעולם העבודה של סטודנטיות במדעים – במימון הקרן הלאומית למדעים

המעבר לעולם העבודה- נקודת המבט של פסיכולוגיית העבודה- במימון קרן רוטשילד

  מחקר הדוקטורט של מיה הובר בשיתוף עם פרופ' נאוה רצון מהחוג לריפוי בעיסוק (הוגש לקריאה חיצונית) : בחינת מועילות של "תכנית הממשקים" לקידום מרכיבי האדם, העיסוק והסביבה בקרב אנשים עם מוגבלות

  מחקר הדוקטורט של ענת בביץ (הוגש לקריאה חיצונית) : זהות מגדרית ובחירה במקצועות 

 ה              בקרב נערות - פרספקטיבה חברתית רחבה 

STEM

  מחקר הדוקטורט של מיכל ישעיהו (בשלב כתיבת התוצאות) : מדדים בהתפתחות קריירה של ילדים בגילאי 9-12: קדימונים ותוצאות 

bottom of page