top of page

פרויקטים ושתופי פעולה בקהילה

תוכנית ייחודית להכשרת יועצי קריירה – התוכנית פותחה על ידי פרופ' צינמון ומטרתה להכשיר אנשי מקצוע בגישה ההתפתחותית, ההקשרית והרחבה שפתחה. חברות המעבדה מלמדות בתוכנית בצד חוקרים מובילים נוספים כמו פורפ' איתמר גאתי מהאוניברסביטה העברית. תוכנית זו מתקיימת גם באמצעות שיתוף פעולה קרן גנדיר ועזרתה במתן מלגות לאנשי מקצוע העובדים עם צעירים במרכזי צעירים או בעמותות חברתיות שונות.

 

השתלמויות לאנשי רווחה במסגרת תוכנית ית"ד- שיתוף פעולה עם משרד הרווחה במתן השתלמויות למנהלי לשכות בגישה ההתפתחותית והחינוכית לקריירה. במרץ 2020 התקיימה ההשתלמות למחזור השלישי. 

 

ייעוץ והדרכה לחינוך הדרוזי בפרויקט חינוך לקריירה 2030. שיתוף הפעולה כולל יום עיון והדרכות של צוותים מובילים ומדריכים, וסיוע בפיתוח התוכנית החינוכית. 

העברת סדנאות בנושא תפיסת עתיד לנערות ונערים מחוננות.ים במסגרת תוכנית מדעני העתיד

העברת סדנאות בנושא שילוב תפקידי עבודה/משפחה/פנאי וקהילה לעובדי פרקליטות  מחוז דרום

פרויקטים חינוכיים שהסתיימו לאחרונה:

פרויקט ליווי והדרכת בית הספר אורט במעלה טבריה בפיתוח תוכנית לימודים בתחום התפתחות קריירה. בית הספר הוא בית ספר מדגים בתחום והלווי ארך חמש שנים וכלל הדרכת צוותים מובילים, הדרכת מורים

והדרכת תלמידים באוניברסיטה.

להאזנה לפודקאסט  - חלומות ותמונות עתיד עם המנהל היוצא של אורט במעלה טבריה

 

הדרכת צוותי עובדים סוציאליים ופיתוח מודל ההדרכה של תוכנית יתד בשיתוף הרווחה והג'וינט.  הפרויקט התמקד בפיתוח מודל עבודה ייחודי לצעירים מוחלשים בגישה אקולוגית עם דגש על הפרספקטיבה המשפחתית והדרכת הצוותים ברוח הגישה והמודל. פרויקט זה נעשה במקביל לסמינריון  מחקר בנושא הפרויקט המשפחתי במעבר לבגרות הצעירה הממשיך עד היום -אפריל 2020 

bottom of page